Ryszard Dziwisiński
Inżynier Chemii
ProcesowejWstęp        Curriculum Vitae       Umiejętności       Projekty        VariaWybrane przykłady wykonywanych prac:

 • Przygotowywanie projektów technologicznych koncepcyjnych, bazowych w oparciu o technologię inwestora oraz części technologicznej projektów budowlanych obejmujących:

  • opis funkcjonalny zakładu,

  • schematy blokowe procesów,

  • specyfikacje urządzeń i instalacji technologicznych,

  • wytyczne branżowe (na etapie projektu bazowego i budowlanego),

  • wytyczne BHP, ochrony p.poż. i ochrony środowiska (także uzgadnianie projektu z rzeczoznawcami),

  • zapewnienie zgodności w wymaganiami GMP (dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego).
 • Prace konsultingowe w zakresie ochrony przed atmosferą wybuchową:

  • ocena zagrożenia wybuchem i dobór środków zapobiegających zagrożeniu wybuchem (PN-EN 1127-1),

  • wyznaczanie i klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem (PN-EN 60079-10, PN-EN 61241-10),

  • opracowanie Dokument Zabezpieczenia Stanowisk Pracy przed Wybuchem,

  • opracowanie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (dla obiektów przemysłowych).
 • Doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń środowiskowych:

  • opisy technologiczne do potrzeb Raportów Oddziaływania na Środowisko,

  • ocena wpływu procesów technologicznych,

  • oena zgodności z zaleceniami BAT.
 • Nadzorowanie montażu i uruchomienia urządzeń technologicznych i instalacji pomocniczych:

  • przygotowanie planów odbiorów, a w tym harmonogramu, podziału obowiązków i wytycznych technicznych przeprowadzania odbiorów,

  • uczestniczenie w odbiorach (wykonawstwo i nadzór prac).